Camper: méér over belading

Informatie over de techniek van de auto,
het woongedeelte en zelfbouw van de camper.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Marius HRL
Berichten: 9647
Lid geworden op: do 01 jun 2006, 6:54
Locatie: Midden-Drenthe

Camper: méér over beladingBericht door Marius HRL »

Méér over belading (versie:21032009)

Herhaalde vragen en discussies op het Camperforum maken duidelijk dat een aanvulling van deze bijdrage
http://www.camperforum.nl/viewtopic.php?t=8392041 van Teo uit 2006 zinvol is.

Er is veel verwarring over de officieel gehanteerde gewichtsaanduidingen, het werkelijk laadvermogen en de handhaving van de regels wat betreft overbelading.

Voor het gemak gaan we hierna uit van een in serie vervaardigde fabriekskampeerauto.
Een fabrikant dient voor elk in serie te vervaardigen type/model kampeerautor een typegoedkeuring te verwerven. Die typegoedkeuring wordt vervolgens door middel van een Certificaat van Overeenstemming (CVO) gebruikt, met een uniek goedkeuringsnummer, om alle volgende campers uit deze modelserie te identificeren voor o.a het kentekenregister. Een typegoedkeuring, verleend in het ene Europese land, geldt onverkort in alle andere Europese landen.

Een en ander is geregeld in Europees verband, met name in Europese Richtlijn 95/48/EG ( http://tinyurl.com/preview.php?num=akthwx ).
De typegoedkeuring bevat een beschrijving van alle voor registratie en toelating tot het verkeer vereiste gegevens, zoals maten en gewichten.


Gehanteerde gewichtsaanduidingen
In het kader van het onderwerp belading zijn vooral van belang de gehanteerde gewichtsdefinities ( deels volgens het Voertuigreglement NL):

Massa Ledig voertuig (ML) De massa van het voertuig excl. bestuurder, maar incl. reservewiel (of bandenpechhulpset), standaard boordgereedschap, 50% gevuld brandstofreservoir en (bij een bij kampeerauto:) 90% gevuld gasreservoir en 90% gevulde schoonwatertank.

Massa rijklaar/Bedrijfsklaar (MB) Dit is de Massa Ledig voertuig vermeerderd met het gewicht van de bestuurder (normgewicht inzittende = 75 kg: 68 kg plus 7 kg bagage), een verder (nu tot 90%) gevuld brandstofreservoir. Standaard wordt in NL het verschil tussen massa ledig en massa rijklaar bepaald op 100 kg)

Massa van de Forfaitaire Belasting (MFB) : Dit is de vastgestelde norm voor het minimaal vereiste vrije laadvermogen. De MFB omvat primair het gewicht van de op de goedgekeurde zitplaatsen te vervoeren passagiers (exc. de bestuurder). Er wordt uitgegaan van de standaard berekende massa van een passagier: bepaald op 75 kg (incl. 7 kg bagage).
Bij kampeerauto bestaat de MFB bovendien uit de som van "het totaal aantal toegelaten inzittenden maal 10 kg" PLUS "de lengte in meters van de kampeerauto; vermenigvuldigd met 10 kg".
Voor een vierpersoons kampeerauto van zes meter lang is de MFB dus 325 kg (3 x 75 kg PLUS 4 x 10 kg PLUS 6 x 10 kg).

Verkorte formule MFB
MFB = aantal toegestane zitplaatsen maal 85 kg (75 +10) MINUS 75 kg (bestuurder) PLUS lengte in meters maal 10 kg


Toegestane Maximum Aslast (TMA) gespecificeerd per as: De maximaal toegestane massa die mag rusten op de betreffende as.

Toegestane Massa Maximum (TMM): De maximaal toegestane massa van het voertuig (incl. passagiers en lading)
LET OP: Bijna altijd is de TMM een stuk lager dan de bij elkaar opgetelde toegestane maximale aslasten !!!!

Het theoretisch vrij laadvermogen is dus de TMM minus de Massa Bedrijfsklaar. Het moet officieel altijd hoger of gelijk zijn aam de MFB! Een vierpersoonsvoertuig met een TMM van 3.500 kg zou dus MAXIMAAL een Massa Bedrijfsklaar moeten hebben van 3.175 kg of lager.

Het feitelijk leeggewicht bij aflevering van een nieuwe camper zou lager dienen te zijn dan het rijklaar gewicht op het kenteken (o.a. geen 90% vulling van schoonwatertank en gasreservoir).
Als een camperfabrikant na de type-goedkeuring niets toegevoegd heeft, aan de daarna geproduceerde campers, en de dealer monteerde/verstrekte geen accessoires, zou dat zo moeten zijn. We hebben reeds diverse berichtendraden gehad over dit onderwerp. Diverse camperaars meldden dat hun camper bij weging net zo veel of minder woog dan dat rijklaar gewicht op hun kenteken.
Wanneer een in een ander Europees land gebouwde fabriekscamper in NL op kenteken gezet wordt, MOET de RDW de gegevens van de (eventuele) buitenlandse typegoedkeuring één op één overnemen. Ook brochures en dealers vermelden bijna altijd de geregistreerde TMM en de Massa bedrijfsklaar en nimmer het feitelijk leeggewicht!

De twee enige gegevens die voor de camperaar ècht van belang zijn, zijn de TMM en het feitelijk gewicht (inclusief bagage, inventaris, gemonteerde accessoires en een forfaitair gewicht van 68 kg per meegevoerde passagier buiten de bestuurder).


Handhavingsbeleid overbelading NL
Als men een voertuig bestuurt, waarvan het feitelijk gewicht hoger is dan de TMM en/of de feitelijke last op enige as is hoger dan de TMA , maakt men zich schuldig aan het strafbare feit overbelading. De thans geldende richtlijn 2005A006: http://www.om.nl/organisatie/beleidsreg ... _belading/
Meer gericht op goederenvervoer is richtlijn 2005A003 voor sancties m.b.t. overbelading is te vinden op:
http://www.om.nl/organisatie/beleidsreg ... jn_voor_6/. De tekstgedeelten m.b.t. economische delicten zijn uitsluitend relevant voor het beroepsvervoer.

Reeds bij een overbelading van 5% of meer van de TMM (dan wel 10% of meer van de TMA), riskeert men een boete. De boetes zijn, zolang de overschrijding tussen de 5% en 10% van het TMM ( dan wel 10-20% van het TMA) is, te overzien.
Daarnaast bestaat er de maatregel van het verplicht uit- of overladen. Bij een overbelading van minder dan 10% van het TMM of 20% van het TMA hoef je meestal niets uit te laden. Een dergelijke overbelading is (verzekerings-)technisch ook niet echt riskant.
Maar overbelading mag officieel NIET.........

Bij een TMM-overbelading van 10% of meer dan wel TMA-overbelading van 20% of meer wordt het ter plaatse uit- of overladen en wordt de boete opeens een stuk hoger.

Afbeelding

Als er zowel sprake is van een overschrijding van de TMM als van de max. aslast, kun je voor die beide overtredingen zowel tezamen als afzonderlijk worden beboet.
De politieman, die de (ernstige) overbelading constateert, kan zelfs (indien hij ernstige risico's ziet voor het overige verkeer) overgaan tot het innemen van het rijbewijs van de bestuurder of inbeslagname van het voertuig.

Het beleid in Duitsland verschilt weinig van het Nederlandse; de tabel met de boetes (vanaf 01-02-2009) staat hier ( http://tinyurl.com/boetes-Dld-2009 ) in PDF-formaat.
In België lijkt er alleen sprake te zijn van een weegcorrectie van 3,3%; het handhavingsbeleid in Vlaanderen en Wallonië (b)lijkt uiteen te lopen.Een paar misverstanden wegnemen:

Feitelijk gewicht en vereist rijbewijs
Met een rijbewijs B(-E) mag je officieel een camper besturen met een Toegestane Maximum Massa (TMM) tot 3.500 kg (M1-categorie). Overbelading verandert niets aan die categorie-indeling van dat voertuig; je rijbewijs blijft dus geldig en bij overbelading > 5% volgt uitsluitend een sanctie voor overbelading. Bij extreme overbelading nog het een en ander verder, wegens het in gevaar brengen van het verkeer.... (desnoods het tijdelijk innemen van het rijbewijs door de politieman).
Het bezit van een C-rijbewijs heft de strafbaarheid van de overbelading ook niet op.
Dat feitelijk gewicht is dus niet maatgevend: je mag met een B(-E)-rijbewijs ook geen voertuig met een TMM van 3.850 kg besturen, zelfs al is het feitelijk gewicht ervan (ver) beneden 3.500 kg. Een TMM > 3.500 kg vereist een C-rijbewijs.
Zie ook: http://homepage.mac.com/twan.schoenmake ... 101198.pdf (met dank aan Twan)

Feitelijk gewicht en verzekeringsuitkering
Het is redelijk gebruikelijk dat verzekeringspolissen voor campers en clausule bevatten in de sfeer van: 'uitsluiting van schadeuitkering indien de schade aantoonbaar te wijten is aan overbelading'.
Dat betekent niet dat iedere overbelading automatisch leidt tot het weigeren van schadeuitkering. Dat kan uitsluitend, als de verzekeraar en/of de politie aan kunnen tonen dat er sprake was van een dusdanige overbelading, dat de schade (in aanzienlijke mate) ten gevolge daarvan is ontstaan (voertuig onbestuurbaar geworden, door remmen geschoten, as gebroken etc)

Vragen of onduidelijkheden???? Benut de Zoekfunctie, stel een vraag op het Camperforum of stuur mij een PB-tje.
Ons lid Marius HRL is helaas in maart 2022 overleden.
Plaats reactie